Donate

Kurs Instruktorów Bushcraftu

QUINOX » Kurs Instruktorów Bushcraftu

 

Program szkoleń instruktorskich w Szkole Bushcraftu QUINOX.

KURS INSTRUKTORÓW BUSHCRAFTU i SURVIVALU

To jedyne w naszym kraju regularne szkolenia dla instruktorów bushcraftu. 

 

 

Program szkoleń obejmuje możliwie szeroki wachlarz dziedzin, które są istotne dla bushcraftu i survivalu. W ogólnym zarysie dotykają one takich zagadnień jak: podstawowe techniki i psychologia przetrwania; wielka trójka survivalu: schronienie, ogień, woda; botanika użytkowa, roślinoznawstwo; rękodzielnictwo; elementy medycyny ludowej, elementy etnografii; podstawy technik linowych; terenoznawstwo, geologia, speleologia; podstawy meteorologii i astronomii; obozownictwo itd. W pracy istruktora nie chodzi jednak o popis wiedzy i umiejętności, datego na kursie itotną część stanowią zagadnienia dot. prawa, a przede wszystkim metodyki instruktorskiej, pracy z grupą, pracy z dziećmi i młodzieżą, podstaw psychologii. Instruktor bowiem, to nie tylko człowiek z wiedzą, ale przede wszystkim skuteczny nauczyciel, przewonik, trener, a niejednokrotnie też mentor i doradca.

Dlatego zaznaczam, że ten cykl szkoleń to nie szkoła bushcraftu, lecz szkolenie instruktorskie - skierowane dla ludzi, którzy mają już jakiekolwiek doświadczenie w bushcrafcie i/lub survivalu zielonym (poziom tego doświadczenia gra rolę drugorzędną). Jasnym jest, że powyższa tematyka jest zbyt obszerna by kurs taki ukończyć w ciągu weekendowego albo nawet 5-dniowego szkolenia. Ponadto bushcraft jest silnie osadzony w środowisku przyrodniczym, a więc niezwykle zależny od pór roku.

To wszystko sprawia, że zdobycie tytułu instruktora bushcraftu w Szkole Bushcraftu QUINOX nie jest łatwe - trzeba się do tego przyłożyć. Aby uzyskać tytuł instruktorski należy wziąć udział w dwóch sesjach szkoleniowych w dwóch różnych porach roku, wykonać zlecone zadania doskonalące pomiędzy sesjami, a ponadto odbyć staż instruktorski na następnej sesji. Czyli łącznie trzeba odbyć trzy sesje szkoleniowe. Kładziemy ogromny nacisk na metodykę instruktorską i bezpieczeństwo prowadzenia zajęć, dlatego wymagamy odbycie stażu w naszej szkole, polegające na współprowadzeniu zajęć podczas ostatniej sesji kursowej. Zatem przy dobrym układzie całe szkolenie trwa nie krócej niż 6-7 miesięcy.

Nabór na szkolenia trwa na bieżąco, ponieważ sesje szkoleniowe odbywają się non stop 4-5 razy w roku: wiosną, latem, jesienią i zimą. Możesz przyłączyć się kiedy chcesz, a właściwie kiedy masz czas. Daje to również możliwość ukończenia kursu w dowolnym okresie - ponieważ wszyscy sobie cenimy nasz czas, szczególnie czas wolny. Nie musisz brać urlopu, by brać udział w wielodniowych szkoleniach! 

Szczegółowy program i treści zostaną przesłane zainteresowanym drogą mailową. Zapisy na bieżąco!

 

Terminy sesji szkoleniowych na rok 2016:

Sesja zimowa: 2-5 stycznia 2016 - zakończone

Sesja wiosenna :  3-5 czerwca - zakończone

Sesja letnia I: 15-16 sierpnia - zakończone

Sesja letnia II:   26-28 sierpnia  - zakończone

Sesja jesienna: 29-31 października  - grupa zamknięta

Sesja zimowa: 6-8 stycznia 2017 - nabór otwarty

Tryb indywidualny: nabór na bieżąco w miarę możliwości (zapytaj)

 

Szkolenie prowadzone jest wg autorskiego programu oraz zgodnie z wytycznymi szkoleń Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. Kierownikiem kursów jest Sergiusz Borecki, kadrę stanowią absolwenci poprzednich edycji, w tym członkowie SPSS.  Ukończenie szkolenia skutkuje otrzymaniem tytułu Instruktora Bushcraftu i Survivalu w Szkole Bushcraftu QUINOX (istnieje możliwość uzyskania tytułu Instruktora Turystyki Kwalifikowanej specjalność bushcraft i survival).

Koszt: 800 zł za całość (płatne jednorazowo), lub w równych ratach 200 zł przed każdą sesją (w trybie indywidualnym, możliwość negocjacji kosztów).

Zapisy na bieżąco - zapytaj o możliwość!